Interviu cu campioana olimpica la scrima, Ana Maria Brânza, laureata a Galei Trofeelor Alexandrion: "Sa fii pe podium la gala este un obiectiv, dar pentru a ajunge acolo trebuie sa-ti indeplinesti obiectivele sportive"

Interviu cu campioana olimpica la scrima, Ana Maria Brânza, laureata a Galei Trofeelor Alexandrion: "Sa fii pe podium la gala este un obiectiv, dar pentru a ajunge acolo trebuie sa-ti indeplinesti obiectivele sportive" Sport 07.07.2020

Fundaţia Alexandrion le aduce iubitorilor sportului, ȋn fiecare săptămână, interviuri în exclusivitate cu personalităţi ale sportului românesc. Cei mai bunisportivi urcă în fiecare an pe scena Trofeelor Alexandrion, cea mai importantă gală din România, care răsplăteşte campionii sportului şi se bucură de aplauzele şi recunoaşterea celor pe care ȋi reprezintă cu succes ȋn ȋntreaga lume. Ne îndreptăm acum, din nou, atenţia către cei care au primit distincțiile Fundației Alexandrion în seara celei mai recente gale, desfăşurată pe 5 februarie 2020, ȋn Bucureşti, care a adus împreună lumea performanţei sportive româneşti. Ne-am dorit să aflăm cum îşi amintesc acel moment, ce fac în prezent şi cum văd viitorul.

Ana Maria Brânză practică scrima de performanţă de 21 de ani şi,pe lângă faptul că ȋn fiecare an a reuşit să devină din ce ȋn ce mai bună la acest sport, cucerind noi titluri europene, mondiale şi chiar olimpice, şi-a păstrat entuziasmul şi energia de la ȋnceputurile carierei competiţionale. Faptul că s-a născut stângace s-a dovedit a fi mai degrabă un atu decat un impediment ȋn parcursul profesional al scrimerei, care are un palmares impresionant: campioană olimpică ȋmpreună cu echipa naţională de scrimă la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, dublă campioană mondială ȋn 2010 şi 2011 şi alte 20 de medalii obţinute la campionate mondiale şi europene. În plus, Ana Maria Brânză a fost declarată de 3 ori (ȋn 2008, 2009 şi 2010) cea mai bună spadasină din lume. Deşi sportul este cea mai mare pasiune a sa şi ocupaţia principală, Ana Maria se implică cu aceeaşi energie şi ȋn proiecte sociale, participă ȋn calitate de speaker la evenimente sportive şi este Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Scrimă.

Datorită performanţelor sale constante, Ana Maria Brânză este unul dintre sportivii care urca ȋn fiecare an pe scena Galei Trofeelor Alexandrion, pentru a primi trofeul care simbolizează recunoaşterea meritelor din anul anterior şi multumirea pentru contribuţia la evoluţia sportului românesc.

"Pentru noi, sportivii, Gala Trofeelor Alexandrion este ocazia de a ne ȋntâlni, de a ne vedea, de a ne cunoaşte, de a socializa. Pentru mine prima ediţie a fost cu siguranţă cea mai importantă, cum mi s-a ȋntâmplat şi la JocurileOlimpice. Şi ce mă bucură cel mai mult este că nu a fost un eveniment singular. Îmi place că acestor oameni chiar le pasă de sport şi ȋţi transmit sentimentul acesta şi când te investesc cu ȋncrederea lor, chiar e o motivaţie ȋn plus. Să fii pe podium la Gala Trofeelor Alexandrion este un obiectiv, dar ca să ajungi acolo trebuie să-ţi ȋndeplineşti obiectivele sportive", a spus Ana Maria Brânză ȋn interviul acordat Fundaţiei Alexandrion.

Campioana olimpică la scrimă se află ȋntr-o perioadă de recuperare fizică, ȋn urma unei operaţii pe care a suferit-o la genunchi, dar spune că face progrese ȋn fiecare zi. Perioada de izolare i-a oferit posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia şi de a se ocupa şi de alte pasiuni ale sale: pictura şi lectura.

"M-am bucurat extrem de tare de timpul pe care l-am petrecut acasă. Am avut timp şi să pictez, să termin vraful de cărţi de pe noptieră, să văd un film şi chiar să mă ȋntâlnesc online cu prietenii", a spus Ana Maria.

Interviul integral este disponibil aici: https://youtu.be/he5GSs7ZBjA

Fundaţia Alexandrion le aduceiubitorilorsportului, ȋnfiecaresăptămână, interviuriînexclusivitatecupersonalităţialesportuluiromânesc. Cei mai bunisportiviurcăînfiecare an pescenaTrofeelor Alexandrion, cea mai importantăgalădinRomânia, care răsplăteştecampioniisportuluişi se bucură de aplauzeleşirecunoaştereacelorpe care ȋireprezintăcusuccesȋnȋntreagalume. Ne îndreptămacum, dinnou, atenţiacătrecei care au primitdistincțiileFundației Alexandrion însearacelei mai recente gale, desfăşuratăpe 5 februarieȋn Bucureşti, care a adusîmpreunălumeaperformanţei sportive româneşti. Ne-amdoritsăaflăm cum îşiamintescacel moment, ce fac înprezentşi cum vădviitorul.

Ana Maria Brânzăpracticăscrima deperformanţă de 21 de anişi,pelângăfaptulcăȋnfiecare an a reuşitsădevinădin ce ȋn ce mai bună la acest sport, cucerindnoititlurieuropene, mondiale şichiarolimpice, şi-a păstratentuziasmulşienergia de la ȋnceputurilecariereicompetiţionale. Faptulcă s-a născutstângaces-a dovedit a fi mai degrabă un atudecat un impedimentȋnparcursulprofesional al scrimerei, care are un palmaresimpresionant : campioanăolimpicăȋmpreunăcuechipanaţională de scrimă la JocurileOlimpice de la Rio din 2016, medalie de argint la JocurileOlimpice de la Beijing din 2008, dublăcampioanămondialăȋn 2010 şi 2011 şialte 20 de medaliiobţinute la campionate mondiale şieuropene. În plus, Ana Maria Brânză a fostdeclarată de 3 ori (ȋn 2008, 2009 şi 2010) cea mai bunăspadasinădinlume. Deşisportul este cea mai mare pasiune a sa şiocupaţiaprincipală, Ana Maria se implicăcuaceeaşienergieşiȋnproiecte sociale, participăȋncalitate de speaker la evenimente sportive şi este Vicepreşdente al FederaţieiRomâne de scrimă.

Datorităperformanţelor sale constante,Ana Maria Brânză este unuldintresportivii care urcaȋnfiecare an pescenaGaleiTrofeelor Alexandrion, pentru a primitrofeul care simbolizeazărecunoaştereameritelordinanulanteriorşimultumireapentrucontribuţia la evoluţiasportuluiromânesc.

«Pentrunoi, sportivii, Gala Trofeelor Alexandrion este ocazia de a ne ȋntâlni, de a ne vedea, de a ne cunoaşte, de a socializa. Pentru mine prima ediţie a fostcusiguranţăcea mai importantă, cum mi s-a ȋntâmplatşi la JocurileOlimpice. Şi ce măbucurăcel mai mult este că nu a fost un evenimentsingular. Îmi place căacestoroamenichiar le pasă de sport şiȋţi transmit sentimentul acestaşicând te investeccuȋncrederealor, chiar e o motivaţieȋn plus. Săfiipe podium la Gala Trofeelor Alexandrion este un obiectiv, dar casăajungiacolotrebuiesă-ţiȋndeplineştiobiectivele sportive » a spus Ana Maria BrânzăȋninterviulacordatFundaţiei Alexandrion.

Campioanaolimpică la scrimă se aflăȋntr-o perioadă de recuperarefizică, ȋnurmauneioperaţiipe care a suferit-o la genunchi, dar spunecă face progreseȋnfiecarezi. Perioada de izolare i-a oferitposibilitateade apetrece mai multtimpcufamiliaşi de a se ocupaşi de altepasiuni ale sale : picturaşilectura.

« M-ambucuratextrem de tare de timpulpe care l-ampetrecutacasă. Am avuttimpşisă pictez, săterminvraful de cărţi de penoptieră, săvăd un film şichiarsămăȋntâlnesc online cuprietenii » a spus Ana Maria.

Interviul integral este disponibil aici: https://youtu.be/he5GSs7ZBjA

 

Un ploiestean a preluat conducerea regionala a unui gigant IT

Paul Maravei (foto) a preluat, de la 1 august, funcția de director general...

Facilitati fiscale pentru persoane fizice si juridice la Ploiesti

Primăria municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale, info...

Programul TEZAUR continua si in luna august

Românii pot subscrie începând de luni, 10 august 2020, pentru noi emisiuni...

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, in vizita prin mai multe comune din Prahova. Concluzii…

„Astăzi, 10 august 2020, am fost într-o vizită maraton în județul Prahova,...

CIFRE INGRIJORATOARE: 1.215 cazuri noi de COVID-19. Capitala: 151! 35 de decese in ultimele 24 de ore!

Grupul de Comunicare Strategică informează că, până marți, 11 august, pe t...

Preturile apartamentelor in iulie 2020: scaderi moderate in marile orase; cum sta Bucurestiul

În a doua lună de vară, prețurile solicitate pentru apartamentele (no...

Sabin Balasa si Gheorghe Petrascu, protagonistii editiei 2020 a Pavilionului de Arta Bucuresti – Art Safari

Cea de-a șaptea ediţie a Pavilionului de Artă București — Art Safari v...

PRAHOVA- NUMAI 51 DE CAZURI NOI! La nivel national, din nou peste… 1200!

Grupul de Comunicare Strategică informează că, până marți, 11 august, pe t...

Comunicat de presa SMG/MF Prahova si PMF Prahova

SMG/MF Prahova si PMF Prahova au remis catre Prahova Medicala un comunicat...

ALERTA! FOCAR DE CORONAVIRUS INTR-UN CENTRU COMERCIAL!

Așadar, „tradiția” nefastă continuă fără probleme în județ! Conform DSP Pr...

GCS anunta 779 de cazuri noi de COVID-19! Prahova: 60!

Grupul de Comunicare Strategică informează că, până luni, 10 august, pe te...

INGRIJORAREA SE MENTINE: Prahova- 72 de cazuri noi! 1.145 sunt la nivel national!

Grupul de Comunicare Strategică informează că, până duminică, 9 august, pe...

Ploiesti: In atentia elevilor de la cursurile de zi!

Conform Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public d...

Bogdan Toader, presedinte CJ Prahova: 23 milioane lei din bugetul judetului pentru 99 de localitati; cum se repartizeaza

Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și al organizație...

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, in vizita prin mai multe comune din Prahova. Concluzii…

„Astăzi, 10 august 2020, am fost într-o vizită maraton în județul Prahova,...

Pana acum, trei localnici din Plopeni infectati cu COVID-19 au decedat!

„Primăria Orașului Plopeni aduce la cunoștință că la nivelul zilei de astă...

10 august 1875: Se punea piatra de temelie a unui celebru castel. Cati dintre prahoveni mai stiu azi…?!?!

A fost odată ca niciodată… o zi frumoasă în care avea să înceapă poveste...